Oylum Sosyal Medya

Döküman Adı Döküman Açıklama Döküman Tarih
Oylum_BagimsizDenetimRaporu_30.06.2021

16.12.2021
Oylum_BagimsizDenetimRaporu_31.12.2018

16.12.2021
Oylum Bağımsız Denetim Raporu 30.06.2012

05.05.2022
Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

30.09.2022
Oylum_BagimsizDenetimRaporu_31.12.2019

16.12.2021
Oylum_BagimsizDenetimRaporu_31.12.2020

16.12.2021
Oylum_FaaliyetRaporu_30.06.2020

16.12.2021
Oylum_FaaliyetRaporu_30.06.2021

16.12.2021
Oylum_FaaliyetRaporu_31.12.2018

16.12.2021
Oylum_FaaliyetRaporu_31.12.2019

16.12.2021
Oylum_FaaliyetRaporu_31.12.2020

16.12.2021
Oylum Sınai Esas Sözlesme_Temmuz 2020

16.12.2021
Taslak İzahname-Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.

20.12.2021
Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

23.12.2021
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

23.12.2021
Kar Dağıtım Politikası

23.12.2021
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahname

09.04.2022
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

28.04.2022
Oylum Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2011

05.05.2022
Oylum Bağımsız Denetim Raporu 30.09.2012

05.05.2022
Oylum Bağımsız Denetim Raporu 30.06.2013

05.05.2022
2021 Yılı Genel Kurul Çağrısı 2021 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 17/06/2022 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri Türkiye adresinde saat 14:30'da yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile arz ederiz.

20.05.2022
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

20.05.2022
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Ekleri 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İçin Pay Sahiplerinin Bilgisine Sunulan Evraklar

20.05.2022
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

02.06.2022
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Karar

02.06.2022
2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi

02.06.2022
17/06/2022 Tarihli Genel Kurul'un Nisap Nedeniyle Ertelenmesine İlşkin Bildirim

17.06.2022
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

17.06.2022
© OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 2024